Duplikaty faktur

Duplikat faktury Vat to odrębny rodzaj faktury, który może zostać wystawiony w przypadku gdy oryginał faktury ulegnie zniszczeniu lub zaginie. Wówczas na wniosek nabywcy sprzedawca ma obowiązek wystawić duplikat faktury zgodny z oryginałem.

Dokument ten wygląda tak samo jak faktura pierwotna, jednak należy pamiętać, że musi posiadać dopisek „Duplikat” oraz datę jego wystawienia. Zostaje on wystawiony w dwóch egzemplarzach: pierwszy otrzymuje nabywca, zaś kopię duplikatu zostawia sobie sprzedawca.

Natomiast jeżeli faktura zaginie lub ulegnie zniszczeniu sprzedawcy wówczas może on zwrócić się z wnioskiem do nabywcy towaru lub usługi w celu wydania np. kserokopii dokumentu. Jednak należy pamiętać, że nabywca może wydać taki dokument, ale nie musi.

Wystawienia duplikatu faktury lub faktury korygującej ma charakter bezwzględnie obowiązujący – ma taką samą moc jak oryginał faktury czy też faktura korygująca. Oznacza to, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w momencie otrzymania duplikatu faktury lub że prawo do korekty naliczonego VAT powstaje w momencie otrzymania duplikatu faktury korygującej. Są to sytuacje gdy podatnik nie otrzymał oryginału faktury lub korekty, który został wystawiony (zaginęła lub uległa zniszczeniu).

Wyjątkiem jest przypadek kiedy pierwotnie wystawiona faktura lub faktura korygująca zaginęły już po ich otrzymaniu przez nabywcę. Wówczas otrzymanie duplikatu faktury lub faktury korygującej nie wywołuje żadnych skutków dla rozliczenia VAT odliczenia, ponieważ takie prawo powstało w chwili otrzymania faktury pierwotnej.