e-Faktura

W grudniu w 2010 roku miała miejsce liberalizacja przepisów regulujących obieg elektronicznych faktur.  Dzięki niej od stycznia 2011 przedsiębiorstwa mogą wystawiać elektroniczne faktury w dowolnym formacie pliku.
Należy pamiętać o tym, że ustawodawca nakłada wymóg potwierdzenia wiarygodności dokumentu oraz zgodę między stronami w formie pisemnej lub elektronicznej na wysyłkę e-faktur.

Na wiarygodność dokumentu składa się autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury. Przez autentyczność należy rozumieć pewność co do tożsamości wystawcy faktury. Z kolei przez integralność treści rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które ona powinna zawierać.

Według rozporządzenia taką gwarancję może dać wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Niestety jak wiadomo E-podpis nie należy do najtańszych rozwiązań, a takich właśnie tutaj szukamy.
Z tego też powodu ustawodawca daje możliwość wysyłania faktur pocztą elektroniczną bez konieczności opatrywania wiadomości bezpiecznym opisem elektronicznym. Zapewnić integralność i autentyczność może taki format elektroniczny, który nie pozwala na dokonanie zmian danych w fakturze. A więc są to formaty PDF i XML.