Faktura VAT

Według przepisów każda Faktura Vat powinna zawierać:

 • oznaczenie „FAKTURA VAT”;
 • dane sprzedawcy i nabywcy wraz z adresami tj.: imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • NIP sprzedawcy i nabywcy;
 • data sprzedaży i data wystawienia faktury
 • numer faktury (kolejny)
 • nazwę towaru lub usługi;
 • ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług oraz jednostkę miary
 • cenę jednostkową towaru bądź też usługi – netto
 • wartość towarów bądź też wykonanych usług  -wartość sprzedaży netto
 • stawkę podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów bądź też usług z uwzględnieniem poszczególnych stawek podatku, zwolnienia od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów  lub usług z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • sumę wartości sprzedaży brutto towarów bądź też usług z uwzględnieniem poszczególnych stawek podatku, zwolnienia od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
 • ogólną kwotę należności wraz z uwzględnieniem podatku, kwota ta musi być wyrażona w dwojaki sposób czyli cyframi i słownie

*Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 53 poz.535 ze zm.)

**Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów usług (Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1337 ze zm.)