Korekty faktur

Błędy w fakturach można korygować w dwojaki sposób poprzez wystawienie korekty lub noty korygującej.

Korekta Faktury VAT wystawiana zostaje przez sprzedawcę w następujących sytuacjach:

  • błąd w treści
  • udzielenie rabatu
  • zwrot towaru
  • zwrot zaliczki
  • podwyższenie ceny

Nota korygująca do Faktury VAT wystawiana zostaje przez nabywcę w sytuacjach gdy zakradnie się błąd w treści, który dotyczy:

  • danych sprzedawcy
  • danych nabywcy
  • daty wystawienia/sprzedaży
  •  nazwy towaru lub usługi

W ten sposób można jedynie korygować treść faktur pierwotnych. Oznacza to, że faktura korygująca zawsze odwołuje się do faktury pierwotnej. Nie ma znaczenia czy jest to pierwsza korekta faktury czy też już wcześniej wystawione zostały jakieś korekty.